top of page
This service is not available, please contact for more information.

Trajnim Stafi

Trajnim Stafi, per Depertamentin e Finances

  • From 1000 euro
  • Pristina|Rruga e Durrësit

Service Description

Ofrojme Trajnim Stafi, per Depertamentin e Finances per kompanite me Aktivitet Tregtar, Prodhim dhe Sherbime. -Per menaxhimin financiar te bredshem -Per menaxhimin e projekteve te ndryshme -Per ndertimin e Strukturave te Brendshme Financiare-Menaxheriale -Per ndertimin & menaxhimin e kontabilitetit te ndermarrjeve -Per mbylljen e Pasqyrave Financiare


Upcoming Sessions


Contact Details

  • Pristina

  • Rruga e Durrësit, Tirana, Tiranë, Albania


Welcome to  Expert AGC
 


 

bottom of page