top of page

PROKURIMET PUBLIKE - KONSULENCE

KONSULENCE & ASISTENCE PER PROKURIMET PUBLIKE

  • 1 h
  • 500 euro
  • Customer's Place

Service Description

Konsulence JURIDIKE - PROCEDURIALE Ndjekim, menaxhojme aktivitetet e prokurimeve publike Evidenton publikimet në Site kombëtare dhe ndërkombëtare per projekte te ndryshme sipas aktivitetit Raportojme në mënyrë periodike tek kompania për ecurinë e proceseve të prokurimit në nivel individual dhe në departament per te rejat e fundit Siguron dokumentacionin e plotë të tenderave (shkarkim nga site përkatës ose zhvillimin e procedurave për blerjen e dokumentave në rast të tenderave joelektronike). Analizon dokumentacionin e tenderave, nxjerr kriteret e kualifikimit. Përgatit dokumentacionin për tender në bashkëpunim me Njësinë e Ofertimeve, duke u angazhuar konkretisht në evidentimin dhe sigurimin e certifikimeve të stafit dhe kompanisë, kontratave të ngjashme si dhe dokumentacione të tjera shtesë në varësi të kërkesave dhe dokumentave të tenderit. Mbarëvajtja e gjithe proçedurave juridike te shoqerise ne lidhje me procedurat e prokurimeve/projekteve Mban të azhornuar kompanite me ndryshimet e legjislacionit; Hartim i Kontratave, Marrëveshje me te trete Përpilon dhe ndjek korrespondencat kompanise me autoritetet shtetërore për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërive.


Contact Details

0692265301

agc.international2013@gmail.com

UK


Welcome to  Expert AGC
 


 

bottom of page