top of page

Konsulence Biznesi, Projekte, Individ

AAS CONSULTANCY

  • 1 h
  • Free
  • Location 1

Service Description

Konsulence ligjore dhe financiare per Startup-et dhe Themelimin e Shoqerive Tregtare Keshillim Ekonomiko – Financiar per Bizneset dhe Projektet BE Keshillim Ligjor dhe Financiar Biznesi Konsulence Dganore Konsulenca per vazhdimsin e biznesit & vendimarrjen e investimit etj Konsulence per investimin mbi prona breda dhe jashte vendit Konsulencë dhe Praktika e përgjithshme mbi veprimtarinë tregëtare në Republikën e Shqipërisë Konsulenca Kontratash per pale te treta


Contact Details

  • UK


Welcome to  Expert AGC
 


 

bottom of page