top of page

BIZNESI VOGEL & I MADH

Sherbim Multifunksional per Biznesin tuaj

  • 1 h
  • Variabel
  • Rruga e Durrësit

Service Description

Me cfare mund te ju vime ne ndihme Biznesit tuaj? Expert AGC operon në fushën e dhënies së shërbimeve per biznesin e vogel dhe te madh: -Regjistrimi i biznesit (PF) -Themelimi i personave Juridik (SHPK, SHA, OJF) -Çelja e biznesit, Ndryshimet, Pezullimi, Mbyllja, (Proçedurat Teknike - Fiskale - Juridike) -Si funksionon Fiskalizimi, Faturat, Portali Selfcare, Sistemi Softwer qe zgjedh biznesi, Rakordimet -Deklarimet Mujore, Sistemi Selfcare -Ndertimi i Strukturave Financiare ne Biznes -Pasqyrat Financiare per Biznesin e Vogel dhe Biznesin e Madh -Menaxhimi i hapesirave Fiskale-Financiare-Teknike-Informatike-Juridike, nga regjistrimi deri tek cregjistrimi i subjektit -Përgatitjes dhe/ose paraqitjes se deklaratave tatimore të tatimpaguesve -Pasqyrave mbështetëse fiskale, -Dhënien e këshillimit mbi planifikimin tatimor -Përfaqësimin dhe mbrojtjen e tatimpaguesve para organeve administrative dhe gjykatave ------Dhënien e këshillimeve fiskale të tjera dhe shërbimeve të lidhura me subjektin/projektin. Shërbimet e Auditimit dhe Sigurisë: -Auditim i Sistemit te Informacionit Kontabel -Përgatitja dhe Auditimi Fiskal i Llogarive Tregtare -Auditim i Raportimeve per qellime te grupit -Kontrolle & Rishikime te Kontrolleve te Brendshme -Auditim ne perputhje me rregullat dhe kerkesat e industrive specifike: prodhim, tregti, sherbim -Sherbime te sigurise ne varesi te procedura te rena dakord me klientin Kryesisht: A. Planifikimi Tatimor B. Këshillimi Ndihmës për Shërbimet Financiare dhe të Tjera C. Përgatitja dhe Auditimi Fiskal i Llogarive Tregtare D. Përgatitja e Deklaratave Tatimore


Contact Details

  • Rruga e Durrësit, Tirana, Tiranë, Albania


Welcome to  Expert AGC
 


 

bottom of page